020-472-0444
HomePrivacybeleid

Privacybeleid


 

Op deze pagina wordt beschreven hoe H.I.S. Travel Nederland B.V. verzamelde privé informatie behandelt; inclusief privé informatie verkregen via deze website.

H.I.S. Travel Nederland B.V. realiseert zich ten volle het belang om vertrouwelijke behandeling van privé informatie te waarborgen en verzekert dat alle privé informatie wordt verzameld, gebruikt, opgeslagen en vrijgegeven in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wat is ‘privé informatie’?

‘Privé Informatie’ is informatie of een mening (inclusief informatie of een mening welke onderdeel van een database vormt) ongeacht juist of onjuist, en ongeacht opgenomen in materiële vorm of niet, over een individu wiens identiteit aantoonbaar is, of kan worden afgeleid van deze informatie of mening.

Verklaring van doel van het gebruik van privé informatie

Wanneer het bedrijf privé informatie ontvangt, zal deze het beoogde gebruik ervan verklaren. Bovendien zullen wij zorg dragen dat deze privé informatie niet voor andere doeleinden gebruikt wordt dan het beoogde zonder toestemming van de verstrekker van deze informatie.

Verzamelen van privé informatie

Privé informatie wordt vrijwillig verstrekt. Zelfs als het bedrijf vraagt om privé informatie zoals namen, telefoon- en faxnummers, adressen en ID nummers, is het aan het individu zelf om te bepalen of deze informatie zal worden verstrekt.

Behandeling van privé informatie

Wanneer het bedrijf privé informatie ontvangt, zelfs in de vorm van ruwe data of het aanmaken van een database, zal het bedrijf opslag en behandeling op een gepaste en discrete wijze uitvoeren.  Ter voorkoming van risico’s zoals onbevoegde toegang, verlies, vernietiging, diefstal of onbevoegde publicatie enz. van ontvangen privé informatie zal het bedrijf een strikt beleid voeren dat gepast en realistisch haalbaar is, ook op het gebied van technologie. Bovendien, als er behoefte ontstaat voor verbetering door incidenten elders of door verzoeken van klanten dan wel overheid, zal het bedrijf dergelijke verbeteringen zo goed als mogelijk doorvoeren.

Doorgeven van privé informatie aan derden

Het bedrijf zal geen privé informatie ontvangen van een individu aan derden doorgeven, behalve in de volgende gevallen:

1) Wanneer het individu nadrukkelijk toestemming geeft voor het doorgeven van privé informatie;
2) Wanneer doorgeven van deze informatie door regelgeving/wetten of gerechtelijke uitspraken vereist is;
3) Wanneer dergelijke informatie vereist is om producten/diensten te leveren waar het individu nadrukkelijk om gevraagd heeft

Navraag over privé informatie

Wanneer een individu een verzoek doet om privé informatie te bekijken dan wel corrigeren, zal het bedrijf de identiteit van dit individu verifiëren, de inhoud van het verzoek binnen een aanvaardbare tijd behandelen en het individu op de hoogte brengen van de resultaten.

Naleving van wetten, verordeningen en standaarden voor privé informatie

Het bedrijf streeft strikte naleving na van alle wetten en verordeningen, standaarden, en interne regels op het gebied van privé informatie om tot een zo goed mogelijke bescherming van privé informatie te komen.

Voortdurende verbetering van het beleid ter bescherming van privé informatie

Door middel van zaken zoals interne controles en her-examinatie van het bedrijf door de eindverantwoordelijke wordt het beleid ter bescherming van privé informatie constant verbeterd en zo goed als mogelijk in een ideale staat gehouden.

Algemene voorwaarden | Privacybeleid | © 2018: Tojapan.nl/H.I.S. Travel Nederland B.V. | Travel Theme by: D5 Creation | Powered by: WordPress